Om du inte vet vilka marknadsföringsinsatser som går bra och vilka som går dåligt! Kontakta oss på Eurovator!

Stora annonsörer ser ingen affärsnytta med sociala medier

2013-06-04 | Andreas Myrin-Wallenberg | Sociala Medier | Etiketter: , , | Kommentera

Sex av tio marknadschefer anser att sociala medier är mycket viktigt eller viktigt i marknadsföringsarbetet. Det visar undersökningen Marknadschefsbarometern. Trots det menar få marknadschefer att sociala medier ger någon konkret affärsnytta.

Marknadschefsbarometern är en ny studie som genomförs av Dagens Media och undersökningsföretaget Netigate, med Webguide Partner som presentatör.

marknadschefer_sociala medierI den första undersökningen har 115 marknadschefer på 600 av Sveriges mest reklamintensiva företag deltagit.

Bland annat har de tillfrågade i Marknadschefsbarometern fått frågor om vilken typ av sociala medier de använder i sitt marknadsarbete.

Facebook är den vanligaste sociala medier-kanalen, där 88 procent av företagen har närvaro. Näst största kanal är Youtube med 61 procent, följt av Twitter med 49 procent.

– Företag vet att man måste finnas på Facebook, det är det bredaste sociala mediet. Alla är där, det är där målgruppen är. Det kan vara ett redskap för att lära sig mer om sin målgrupp, säger Pom Ahnborg, digitalråd­givare på Mindshare.

Sex av tio företag uppger att sociala medier är mycket viktigt eller viktigt för marknadsarbetet.

Trots det är det få som tycker att sociala medier ger någon affärsnytta. Nästan en fjärdedel av de tillfrågade marknadscheferna uppger att sociala medier inte alls eller i mycket liten grad ger konkret affärsnytta för dem.

– Jag tänker att det beror på att man inte vet vad man skall mäta och inte heller kan värdera utfallet. En del mäter inte alls. Därav att man inte kan uttala sig om affärsnyttan. Det finns ju många olika syften med närvaro i sociala medier. En del kanske använder det som kundtjänst och då får man ju mäta andra parametrar, som kundnytta, säger Pom Ahnborg, som tror att företag kommer att bli bättre på att mäta effekten av sitt sociala medier-arbete i framtiden.

Författare Andreas Myrin-Wallenberg

Jag har hela mitt liv älskat försäljning och marknadsföring. Utmaningen att varje dag överträffa både mina kollegors och kundernas förväntningar. Att använda mina erfarenheter, kunskaper och min entusiasm för att göra mitt bästa.
Jag har en stark tro på att du som människa måste vara ödmjuk och inte tro att du är fullärd inom något område. Har du ödmjukhet och en vilja att förbättra dig kommer du att utvecklas och skön energi kommer att uppstå med människor du delar färdigheter och erfarenheter med.