Om du inte vet vilka marknadsföringsinsatser som går bra och vilka som går dåligt! Kontakta oss på Eurovator!

Din marknadsavdelning kommer att förändras till att mer likna tidningsredaktioner

2013-06-04 | Andreas Myrin-Wallenberg | Marknadsföring | Etiketter: , , | Kommentera

Alla företag kommer att tvingas arbeta som publicister och marknadsavdelning kommer att förändras till att mer likna redaktioner, skriver Magnus Sandman, apropå Jens Welins profetia om det köpta medieutrymmets död.

Den intressanta och tankeväckande intervjun jag och min kollega Stefan Krafft gjorde med Jens Welin (som vi publicerade i vår podcast) har uppmärksammats främst för hans förutsägelse om att köpt media skulle vara helt dött inom fem till sex år.

Jag skulle vilja förtydliga sju utvecklingstendenser som jag ser händer på marknaden och som samtliga underbygger Jens förutsägelse:

Marknadsavdelning publicister1. Den mest effektiva kommunikationen är den som äger rum när en köpare vill ha information och det säljande företaget kan erbjuda den. Det vill säga kommunikation och dialog i realtid.

2. För att kunna erbjuda realtidskommunikation måste allt kommunikativt innehåll (i form av information och kunskap) som du som säljare eller ombud för säljare har tagit fram vara sökbart eftersom det är via sökningar på internet som dina kunder hittar dig och ditt erbjudande.

3. Då sökningar blir alltmer komplexa så måste det innehåll du erbjuder vara heltäckande för att fånga upp alla de kriterier, krav och aspekter, uttryckta i form av sökvillkor (söksträngar) som dina (potentiella) kunder väljer att använda sig av. Att förlita sig på att köpa enstaka (attraktiva) sökord är för svårt och dyrt.

4. I takt med att allt fler företag arbetar med content marketing (kunskaps- och innehållsmarknadsföring) och därmed tar fram och publicerar innehåll så kommer den egna hemsidan och andra motsvarande digitala arenor utgöra företagens egna media. De som gör egna printpublikationer idag kommer flytta över dem till webben i digitalt format, eftersom analoga produkter kommer att bli helt sekundärt, men säkerligen finnas kvar av nostalgiska skäl ett tag till.

5. Alla företag kommer att tvingas arbeta som publicister och marknadsavdelning kommer att förändras till att mer likna redaktioner som i realtid kan föra en dialog med sin målgrupp med hjälp av modern teknik och automatiserade processer.

6. Allt måste vara digitalt delbart. Kan du inte erbjuda dina läsare att ta del av och dela med sig av din kunskap och din information så hamnar du snabbt på efterkälken. I och med att allt blir socialt så kommer din målgrupp, eller om du vill kalla dem för din publik, bli själva motorn för hur ditt material sprids. Då ökar också din relevans vilket i sin tur för med sig att sökmotorerna, dessa viktiga informationsagenter, lyfter fram just ditt material vid sökförfrågningar.

7. Företag vill ha in så mycket data som möjligt kring sina befintliga och möjliga kunders beteenden för att kunna öka sin relevans för dessa, skapa nya erbjudanden, kvalificera affärsmöjligheter och till slut faktiskt kunna förutse vad var och en av dessa individer kommer att göra i sina respektive nästa steg. Detta innan han/hon/hen ens vet det själv. Något som kanske skrämmer en del, men för oss som avverkat första halvtid av våra liv (och spelat en bit in på andra), kan vi konstatera att det är en vinnande strategi.

Självklart kommer det komma fantastiskt bra och nya former av köpbara lösningar som stöttar dessa punkter för företagen, men att jämföra det med dagens köpta medier är det att lura sig själv. Där digitalt var en ny, men marginaliserad nisch-företeelse på 1990-talet ser jag att dagens köpta media kommer befinna sig inom en kort framtid. Att företagen har börjat hitta och utveckla sina egna alternativ till fack- och affärspress är något som redan sker.

Till de som bara ryggmärgsreflexreagerat på vad som skrevs i artikeln rekommenderar jag dem å det varmaste att lyssna till intervjun. Själv är jag mycket intresserad av framtiden eftersom jag har som avsikt att leva resten av mitt liv i den.

KÄLLA: Dagens Media

Författare Andreas Myrin-Wallenberg

Jag har hela mitt liv älskat försäljning och marknadsföring. Utmaningen att varje dag överträffa både mina kollegors och kundernas förväntningar. Att använda mina erfarenheter, kunskaper och min entusiasm för att göra mitt bästa.
Jag har en stark tro på att du som människa måste vara ödmjuk och inte tro att du är fullärd inom något område. Har du ödmjukhet och en vilja att förbättra dig kommer du att utvecklas och skön energi kommer att uppstå med människor du delar färdigheter och erfarenheter med.